Znanstveniki odkrili labirint za odkrivanje rakavih celic!

Znanstveniki so razvili labirint, ki lahko loči rakave celice od ostalih krvnih celic. S tem bodo lahko odkrili redke oblike raka in tudi razvili zdravljenje zanje. Velik potencial kaže tudi pri zgodnjem odkrivanju rakavih obolenj.

V krvi bolnikov, obolelim za rakom, se nahajajo mikroskopsko majhne celice raka v različnih fazah rasti. Če jih zdravniki lahko izolirajo in preučijo, lahko ugotovijo, za katero vrsto raka gre in temu primerno tudi ukrepajo. V genih rakave celice se namreč skriva genski zapis o tipu raka, mutacijah celice in širjenje raka v druge telesne celice.

Večja težava pa je, ker je rakave celice zelo težko izolirati. V krvi se nahajajo tri skupine celic in sicer:

  • bele krvničke,
  • rdeče krvničke in druge krvne celice,
  • rakave celice.

Na vsako milijardo zdravih celic pa je le ena rakava, zato je to odkritje še toliko bolj revolucionarno.

Ameriški znanstveniki z univerze v Michiganu pa so razvili metodo, s katero je celice mogoče izolirati.
Vzorec krvi spustijo skozi 600mm labirint, ki se nahaja v majhni plastični škatlici. Pri vhodu v labirint so krvne celice med seboj pomešane, med potjo skozi labirint pa se razvrstijo v vrsto. Kri teče skozi 11 počasnih in 56 ostrih ovinkov. V slednjih nastanejo vrtinci, ki celice potisnejo ob stene labirinta. Hitrost, s katero celice potujejo skozi labirint, je odvisna od njihove velikosti, od tega pa je odvisno tudi, kje v labirintu ostanejo. Labirint se na koncu razdeli na štiri cevke različnih debelin. Cevke zberejo vsebino krvi in ločijo velike bele krvničke in rakave celice od drugih manjših celic v krvi. Med raziskavo so znanstveniki skozi labirint dvakrat spustili kri. Na vsakih 600 krvnih celic so ujeli eno rakavo, kar pa je bilo dovolj, da so jih lahko zbrali in analizirali.

Zdravniki so jih nato lahko identificirali, ugotovili fazo rasti in pripravili ustrezno zdravljenje.

Komentarji

Originally posted 2018-06-08 16:14:57. Republished by Blog Post Promoter